اخذ مجوز آثار هنری

  • خوانندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
  • آهنگسازکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
  • تنظیم کنندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
  • نوازندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس 
  • شاعرکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
  • انواع فایل های مجاز : docx, txt.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : mp3.
  • انواع فایل های مجاز : mp4.
  • قیمت: 1,000 تومان

پشتیبانی و ارتباط با کوبان