اخذ مجوز آثار هنری

اخذ مجوز آثار موسیقی

سامانه آنلاین ثبت درخواست مجوز آثار موسیقی
 • مشخصات خواننده

 • مشخصات آهنگساز

 • مشخصات تنظیم کننده

 • مشخصات نوازنده

 • نام نوازندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس 
 • مشخصات شاعر

  • انواع فایل های مجاز : docx, txt.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : mp3.
  • انواع فایل های مجاز : mp4.
 • قیمت: 3,000,000 تومان
 • 0 تومان

پشتیبانی و ارتباط با کوبان