اخذ مجوز آثار هنری

 • خوانندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
 • آهنگسازکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
 • تنظیم کنندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
 • نوازندهکد ملینام پدرآدرسشماره تماس 
 • شاعرکد ملینام پدرآدرسشماره تماس
  • انواع فایل های مجاز : docx, txt.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : mp3.
  • انواع فایل های مجاز : mp4.

پشتیبانی و ارتباط با کوبان